نامه علی مطهری به دادگاه نظامی استان فارس: آمر اصلی حمله شیراز که متاسفانه ارتقا پیدا کرد، معرفی شود

قیمت آپارتمانهای 10تا 15 ساله در نقاط مختلف تهران
ایسنا نوشت:نایب رییس مجلس شورای اسلامی خواستار معرفی آمر اصلی حمله شیراز از سوی متهمان این پرونده شد و گفت که این فرد ارتقاء پیدا کرده است.

قیمت آپارتمانهای 10تا 15 ساله در نقاط مختلف تهران