مجتمع هنر و رسانه جوانان کردستان افتتاح شد

قتل دو نفر در ایرانشهر پس از تیراندازی/ یک متهم دستگیر شد
مجتمع هنر و رسانه سازمان های مردم نهاد جوانان کردستان با حضور معاون فرهنگی وزیر ورزش و جوانان افتتاح شد.

قتل دو نفر در ایرانشهر پس از تیراندازی/ یک متهم دستگیر شد