فیلم | هنرنمایی با قطره های آب

قالیباف چه لباسی می پوشد؟معاون اولی،نیابت تولیت آستان قدس،شهرداری مشهد یا بازگشت به سپاه؟
هنرمندان خلاق کم نیستند! یکی هم مثل این هنرمند، با قطره های آب شگفتی خلق می کند. در فیلم زیر هنرنمایی او را با قطره های کوچک آب ببینید.

قالیباف چه لباسی می پوشد؟معاون اولی،نیابت تولیت آستان قدس،شهرداری مشهد یا بازگشت به سپاه؟