شگفتی تیم‌های حاضر و نمایندگان FIVB از حضور پرشور تماشاگران اردبیلی

قالیباف، و وعده های موهومش
رییس هیات والیبال استان اردبیل گفت: تماشاگران اردبیلی با حضور در ورزشگاه و تشویق‌های منظم خود باعث شگفتی تیم‌های حاظر و نمایندگان FIVB شده‌اند.

قالیباف، و وعده های موهومش