ماهانه 30 نفر به آمار بیماران سرطانی کرمان اضافه می شود

فیلم | ۳۰ ضربه آزاد برتر فوتبال در سال ۲۰۱۷
مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان یاس کرمان گفت: ماهانه 30 نفر به بیماران سرطانی این استان اضافه می شود و اگر با این روند پیش برود در 10 سال آینده در هر خانواده یک فرد مبتلا به سرطان وجود خواهد داشت

فیلم | ۳۰ ضربه آزاد برتر فوتبال در سال ۲۰۱۷