جاده‌هایی که برق شهرها را تأمین می‌کنند

فیلم | یادگیری احیای قلبی ریوی در ۴ دقیقه
محققان اخیرا آزمایش پنل‌های خورشیدی را در یک جاده اطراف شهری در فرانسه را آغاز کرده‌اند که با عبور و مرور از روی آن‌ها برق مصرفی یک شهر 5 هزار نفری برای یک سال تأمین خواهدشد.

فیلم | یادگیری احیای قلبی ریوی در ۴ دقیقه