شهرکتابی‌ها به شهرزاد می‌روند

فیلم | گفتگوی تلفنی جالب مادر یک شهید با سردار سلیمانی
شهرکتابِ مرکزی‌ها به قصد حمایت از تئاتر ایرانی به تماشای «کوکوی کبوتران حرم» در پردیس تئاتر شهرزاد می‌نشینند.

فیلم | گفتگوی تلفنی جالب مادر یک شهید با سردار سلیمانی