تصاویر | استقبال مردم تهران از مناظره انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری

فیلم | گزیده اظهارات میرسیلم در دومین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری
شهروندان تهرانی همزمان با بخش مناظره انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری در نقاط مختلف شهر در پای تلویزیون می‌نشینند و آن را پیگیری می کنند.

فیلم | گزیده اظهارات میرسیلم در دومین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری