الجبیر: به مداخله ایران در منطقه پایان دهید!

فیلم | گزارش عملکرد ای.تی.سی قطار سمنان | دو هزار بار خرابی یا دو هزار آلارم خرابی؟!
مهر نوشت: وزرای خارجه آمریکا و سعودی در کنفرانسی مطبوعاتی همانند گذشته اتهاماتی واهی را علیه ایران مطرح کردند و خواستار پایان دادن به جنگ در یمن با کسب منافع سعودی ها شدند.

فیلم | گزارش عملکرد ای.تی.سی قطار سمنان | دو هزار بار خرابی یا دو هزار آلارم خرابی؟!