توضیحات‌ دادستان‌تهران‌ درباره پرونده‌مداحان‌وکانال‌های‌تلگرامی

فیلم | پلیس آمریکا به تجهیزات نظامی ارتش مجهز می‌شود
هفتمین نشست شورای دادستانی تهران در موضوع تحقیقات پرونده‌های قضایی، روز یکشنبه پنجم شهریورماه سال جاری با حضور تعدادی از معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و روسای دوایر نظارت دادسرای تهران و بازپرسان دادسراهای کارکنان دولت، فرهنگ و رسانه، انفال و حمایت از ثروت‌های عمومی، پولی بانکی و جرایم اقتصادی، به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار شد.

فیلم | پلیس آمریکا به تجهیزات نظامی ارتش مجهز می‌شود