واکنش رضا رشیدپور به انتقادات از نیروهای امنیتی: مگر چه کم گذاشته‌اند برایمان؟/ عکس

فیلم و عکس | واژگونی و انفجار تانکر حمل سوخت در تبریز | ۲ نفر کشته شدند
رضا رشیدپور با اشاره به حادثه تروریستی دیروز تهران، نوشت: «انتقاد از نیروهای امنیتی در شرایط فعلی بی‌انصافی است.»

فیلم و عکس | واژگونی و انفجار تانکر حمل سوخت در تبریز | ۲ نفر کشته شدند