اولین نمایشگاه تخصصی رسانه‌های ورزشی برگزار می‌شود

فیلم | واکنش امید زندگانی به شایعه تجاوز و محکوم شدنش به ۹۹ ضربه شلاق
برای اولین‌بار نمایشگاه تخصصی رسانه‌های ورزشی کشور ۱۳ تا ۱۶ شهریور برگزار می‌شود.

فیلم | واکنش امید زندگانی به شایعه تجاوز و محکوم شدنش به ۹۹ ضربه شلاق