نامه ایران به دبیر کل سازمان ملل در پی اظهارات ضدایرانی وزیر دفاع عربستان

فیلم | نماهنگ پیام رهبرانقلاب بمناسبت حادثه دلخراش معدن گلستان
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد اظهارات محمد بن سلمان معاون جانشین پادشاه عربستان را تهدیدی آشکار علیه ایران براساس بند 4 از ماده دوم منشور ملل متحد و اعتراف به همکاری های این رژیم با اقدامات خشونت آمیز و تروریستی در داخل ایران خواند.

فیلم | نماهنگ پیام رهبرانقلاب بمناسبت حادثه دلخراش معدن گلستان