بوئینگ با جت‌های جدید به نبرد ایرباس می‌رود

فیلم | نقاشی سیاستمداران مشهور جهان در قالب یک پناهجو
ایرباس پیش بینی ۲۰ ساله تقاضای هواپیمای خود را به ۳۴۱۷۰ هواپیمای جت و ۷۳۰ هواپیمای باربری به ارزش ۵.۳ تریلیون دلار افزایش داد در حالیکه چشم انداز رشد ترافیک خود را کوچکتر کرد.

فیلم | نقاشی سیاستمداران مشهور جهان در قالب یک پناهجو