از واردات بشکه تا صادرات کنتور گاز به روسیه

فیلم | ماشین بازی کودک سه ساله در خیابانی شلوغ | واکنش پلیس را ببینید
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت:نواردات بشکه و صادرات کنتور گاز از جمله آمار ارائه شده از سوی گمرک در مبادلات تجاری است .

فیلم | ماشین بازی کودک سه ساله در خیابانی شلوغ | واکنش پلیس را ببینید

نصب بیتالک