تضمین امنیتی ترامپ به ساکنان جزیره گوام

فیلم | لحظه خداحافظی شهید حججی با خانواده
ایرنا نوشت: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه به ساکنان جزیره گوام تضمین داد امنیت شان در بحبوحه شدت یافتن تنش منطقه ای حفظ می شود.

فیلم | لحظه خداحافظی شهید حججی با خانواده