اولین کارگاه هوش اقتصادی در کرج برگزار می شود

فیلم | فلاحیان: بیشتر خبرنگاران مأموران وزارت اطلاعات هستند
اولین کارگاه هوش اقتصادی در تالار لوتوس شهر کرج برگزار می شود

فیلم | فلاحیان: بیشتر خبرنگاران مأموران وزارت اطلاعات هستند