شورا خاستگاه همدلی و وحدت است/قدردانی از حماسه حضور

فیلم سینمایی «دو عروس» با بازی دانیال عبادی و افسانه پاکرو روی پرده رفت
منتخب مردم کرج در پنجمین دوره شورای شهر کرج با قدردانی از حماسه حضور، گفت: شورا خاستگاه همدلی و وحدت است و به طور قطع این فضا منتج به توسعه و آبادانی شهر می شود.

فیلم سینمایی «دو عروس» با بازی دانیال عبادی و افسانه پاکرو روی پرده رفت