مناجاتی:در حمام روبروی امجدیه جیبم را زدند!/پولی از فوتبال در نیاوردم

فیلم | روزگار دختری که همه خانواده‌اش در بمباران عربستان کشته شدند
پیشکسوت فوتبال ایران از خاطرات گذشته‌اش می‌گوید.

فیلم | روزگار دختری که همه خانواده‌اش در بمباران عربستان کشته شدند