تمجید سرمربی تیم‌ملی از منصوریان

فیلم | جهانگیری: کاندیداها از سابقه خود نترسند، بگویند در دستگاه قضایی و نیروی انتظامی چه کردند
سرمربی تیم‌ملی جوانان از علیرضا منصوریان قدردانی کرد.

فیلم | جهانگیری: کاندیداها از سابقه خود نترسند، بگویند در دستگاه قضایی و نیروی انتظامی چه کردند