فیلم | هاشمی‌طبا: بعضی مثل کبک سرشان را زیر برف بردند و گفتند تحریم‌ بر ما اثر ندارد

فیلم | جهانگیری: ریاست جمهوری محل کارآموزی سیاستمداران تازه‌کار نیست
هاشمی طبا در نقد دیدگاه رئیسی گفت: ساختمان پلاسکو در سه ساعت فرو ریخت و در 20 روز آوار برداری شد. در زمانی که ما از طرف قدرت های بزرگ تحریم بودیم عده ای مثل کبک سر در برف فرو بردند و گفتند تحریم تأثیر ندارد اما رفتند کالاها را گرانتر از کشورهای واسطه خریدند. چنین میراثی به دولت یازدهم رسید. حالا شاید برجام مشکلاتی داشته باشد. بالاخره هر تعهدی و توافقی اشکال دارد.

فیلم | جهانگیری: ریاست جمهوری محل کارآموزی سیاستمداران تازه‌کار نیست