عضو شورای شهر تهران: گزارش شهرداری در بحث تسهیلات املاک وجود تخلف را تایید کرد

فیلم | ترانه امیر عظیمی در تیتراژ تهران بیست؛ بیا چند قدم …
مهر نوشت: عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت : در انعکاس سخنانم در روزنامه همشهری اشتباهی شده بود که کل فحوای سخن من را به سوی دیگری برده است و این درحالی است که مراد از آن تایید گزارش شهرداری نبود.

فیلم | ترانه امیر عظیمی در تیتراژ تهران بیست؛ بیا چند قدم …

دانلود مستقیم تلگرام فارسی