معرفی دو مدیر جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان

فیلم | انفجار انتحاری یک خودرو در بصره توسط داعش
دبیر سی‌امین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کودکان و نوجوانان در احکامی جداگانه مدیران بخش‌های باشگاه مخاطبان و مسابقه مواد تبلیغی این جشنواره را معرفی کرد.

فیلم | انفجار انتحاری یک خودرو در بصره توسط داعش