سعید اسدی کارگاه نمایشنامه‌نویسی خلاق برگزار می‌کند

فیلم | آخرین اخبار و تصاویر از وضعیت استادیوم آزادی در حال بازسازی
کارگاه نمایشنامه‌نویسی خلاقِ سعید اسدی در خانه بین‌الملل بامداد به مدیریت پریسا بخت‌آور برگزار می‌شود.

فیلم | آخرین اخبار و تصاویر از وضعیت استادیوم آزادی در حال بازسازی