سخنان چمران در مورد اراضی عباس‌آباد، واگذاری شهروند و پنجمین انتخابات شوراها

فواد معصوم قانون بسیج مردمی را امضا کرد
ایسنا نوشت: رییس شورای شهر تهران در نشست خبری فصلی خود در مورد آخرین وضعیت اراضی عباس‌آباد، واگذاری شهروند و انتخابات آتی شوراها توضیحاتی ارایه کرد.

فواد معصوم قانون بسیج مردمی را امضا کرد