هشدار سازمان مالیاتی: مردم مراقب کلاهبرداران باشند/ پرداخت مالیات، نقدی نیست و شماره حساب نمی‌گیریم

فریدون جیرانی با برنامه زنده «سی‌و‌پنج» باز می‌گردد
دادستانی انتظامی مالیاتی هشدار داد مودیان مالیاتی مراقب افراد فرصت‌طلب و کلاهبردار باشند چون دریافت و پرداخت مالیات به هیچ‌وجه نقدی نیست و این سازمان از مردم شماره حساب یا شماره کارت و رمز نمی‌گیرد.

فریدون جیرانی با برنامه زنده «سی‌و‌پنج» باز می‌گردد