آخرین گروه زائران ایرانی «مدینه قبل» امشب وارد مدینه می‌شوند

فروش لیزینگی خودرو به بازنشستگان پایین‌تر از قیمت بازار
رییس ستاد عملیات مدینه گفت: براساس برنامه ریزی انجام شده؛ تا پایان امشب آخرین گروه از زایران ایرانی مدینه قبل، شامل ۳۱۴۲ زایر در قالب ۱۲ پرواز وارد مدینه خواهند شد.

فروش لیزینگی خودرو به بازنشستگان پایین‌تر از قیمت بازار