هدیه گروه موسیقی سون به هواداران

فرمول نایب رییس فراکسیون کارگری برای بیکاری
گروه موسیقی سون به مخاطبانی که آلبوم جدید این گروه را به صورت قانونی دانلود کرده‌اند، هدیه داد.

فرمول نایب رییس فراکسیون کارگری برای بیکاری