فیلم | گزارشی از حملات داعش در اروپا | حمله با خودرو اصلی‌ترین روش ترور

فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان منصوب شد
در اولین ساعات پس از حمله ون در شهر بارسلون اسپانیا، گروه داعش مسولیت حملات را برعهده گرفت و به نظر می رسد در یک سال اخیر، حمله با خودرو به رهگذران به اصلی ترین روش ترور از سوی اعضای گروه داعش در اروپا تبدیل شده است.

فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان منصوب شد