درگذشت نماینده سابق مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری

فرماندار کرج: کاندیداهای متخلف چگونه می توانند از حقوق مردم دفاع کنند!؟
آیت الله حاج شیخ احمد صابری همدانی نماینده مردم همدان در دوره های دوم و سوم مجلس خبرگان رهبری، دارفانی را وداع گفت.

فرماندار کرج: کاندیداهای متخلف چگونه می توانند از حقوق مردم دفاع کنند!؟