برنامه ویژه تلویزیون برای روزه اولی‌ها

فرزند قذافی از زندان فرار کرد
برنامه سحرگاهی «سر سفره خدا» امسال نیز در شبکه نهال، مهمان خانواده‌های ایرانی می‌شود.

فرزند قذافی از زندان فرار کرد