رییس کمپین ترامپ وادار به استعفا شد

فاطمه و امیر علی فراوان‌‌ترین نام برای دختران و پسران/ 73هزار ایرانی نام خود را تغییر دادند
ایرنا نوشت: رییس کمپین ترامپ در ایالت نیویورک و عضور هیأت مدیره آموزش و پرورش این ایالت بخاطر اظهارات توهین آمیز و نژادپرستانه اش در مورد اوباما و همسر وی، با تصمیم اعضای این هیأت از سمت خود استعفا داد.

فاطمه و امیر علی فراوان‌‌ترین نام برای دختران و پسران/ 73هزار ایرانی نام خود را تغییر دادند