عکس‌های «تا پنج خانه آن‌ور‌تر» در برج آزادی

عکس | ۵۶ سال قبل؛ یک پمپ بنزین در تهران
نمایشگاه عکس گروهی «تا پنج خانه آن‌ور‌تر» از شانزدهم خرداد در نگارخانه بوستان برج آزادی برپا می‌شود.

عکس | ۵۶ سال قبل؛ یک پمپ بنزین در تهران