روند سریع ساخت ایستگاه‌های شارژ خودروهای الکتریکی در چین

عکس | کوهنوردی بر لبه صخره ۱۰۰۰پایی در عکس روز نشنال جئوگرافیک
میزان فروش خودرو‌ با انرژی جدید در چین در سال ۲۰۱۶ به ۵۰۷ هزار دستگاه رسیده است. که در دو سال پی در پی جایگاه نخست جهان را حفظ کرده و روند زیرساخت‌های شارژی در این کشور نیز توسعه پایدار داشته است.

عکس | کوهنوردی بر لبه صخره ۱۰۰۰پایی در عکس روز نشنال جئوگرافیک