این هم آقایان بیت المال باز!

عکس| پاسخگویی احمدی‌نژاد به پرسش‌های مامور سرشماری در جلوی درب منزلش
محسن ایزدی این کارتون را با تیتر «بیت المال بازها» در خط خطی منتشر کرده است.

عکس| پاسخگویی احمدی‌نژاد به پرسش‌های مامور سرشماری در جلوی درب منزلش

کانال تلگرام اکسین چنل