فیلم | اتهام قالیباف به نظام بانکی کشور | در بانک‌های سراپا زد و بند است!

عکس ناسا از کهکشان همبرگر را ببینید
قالیباف در نقد سخنان رئیسی گفت: وقتی در بانک زدوبند است و جلوی قاچاق گرفته نمی شود اگر مشکلی هم رفع شود باز آن 4درصدی ها نفع می برند.

عکس ناسا از کهکشان همبرگر را ببینید