توضیحات افشارزاده در خصوص تصادف خطرناکش/یک لحظه خوابم برد

عکس | سوخت‌گیری هواپیمای جنگنده آمریکایی در آسمان سوریه
بهرام افشارزاده امروز در یکی از اتوبان‌های تهران تصادف کرد.

عکس | سوخت‌گیری هواپیمای جنگنده آمریکایی در آسمان سوریه