سوپر استار سینمای ایران چگونه از فوتبال زده شد؟

عکس | رضا عطاران و ویشکا آسایش پشت صحنه «دیوار به دیوار»
پیروزی دیلی نوشت:یک قیچی برگردان ناصر ملک مطیعی را از فوتبال قاپید.

عکس | رضا عطاران و ویشکا آسایش پشت صحنه «دیوار به دیوار»