بدشانسی‌های منصوریان تمامی ندارد/پای عظیم گوک هم شکست!

عکس | دیدار رئیس مجلس سنای شیلی با ظریف
عظیم گوک در تمرینات امروز آسیب دید و دو تا سه هفته دور از میادین خواهد بود.

عکس | دیدار رئیس مجلس سنای شیلی با ظریف