مدیرعامل ایران‌ایر:خرید هواپیما دست دوم کذب است

عکس دسته‌جمعی زنان چینی بر بلندای یک صخره
ایرنا به نقل از مدیرعامل ایران ایر نوشت:خرید 100هواپیما از ایرباس کار کوچکی نیست که برخی در جهت تخریب آن گام بر می دارند.

عکس دسته‌جمعی زنان چینی بر بلندای یک صخره