دوربین کنترل سرعت در یکصد نقطه استان کرمان نصب می شود

عضو مجلس خبرگان: طرح مساله رای حلال و حرام همانند تیغ دو لبه است
ایرنا نوشت :رئیس پلیس راه شمال استان کرمان گفت: امسال دوربین کنترل سرعت در بیش از یکصد نقطه این استان نصب خواهد شد.

عضو مجلس خبرگان: طرح مساله رای حلال و حرام همانند تیغ دو لبه است