جامعه شمشیربازی کشور عزادار شد

عضو جامعه روحانیت: تلاش شد ناطق و هاشمی برگردند اما خودشان نمی‌خواهند/جایگاه ما ضربه خورده است
اولین رئیس کنفدراسیون شمشیربازی روز گذشته دیده از دنیا فرو بست و به دیار حق شتافت.

عضو جامعه روحانیت: تلاش شد ناطق و هاشمی برگردند اما خودشان نمی‌خواهند/جایگاه ما ضربه خورده است