اینفوگرافیک | افزایش ایجاد اشتغال در مناطق آزاد در دولت یازدهم

عشق به حافظ و سعدی دانشجویان گرجستانی را به شیراز آورد
در اینفوگرافیک زیر شاخص ایجاد اشتغال در مناطق آزاد از سال 1391 تا 1395 را می‌بینید.

عشق به حافظ و سعدی دانشجویان گرجستانی را به شیراز آورد