ترک منازعات سیاسی در شورای شهر ضروری است/لزوم ایجاد درآمدهای پایدار شهری

عذرخواهی پیامکی یاغی‌های تمرین دیروز پرسپولیس
کارشناس مسایل اجتماعی ترک منازعات سیاسی در شورا را ضروری برشمرد و گفت: لازم است تمامی اعضای شورای شهر تلاش خود را معطوف کنند تا با اتحاد جمعی و تعامل درست با یکدیگر برای رساندن اصفهان به جایگاه واقعی خود تلاش کنند.

عذرخواهی پیامکی یاغی‌های تمرین دیروز پرسپولیس