کاریکاتور | خسرو معتضد جدید!

عذرخواهی مدیرکل موزه ملی برای آسیب دو شیء تاریخی
شهاب جعفرنژاد در اینستاگرامش با انتشار کاریکاتور زیر نوشت: این روزها یا بهتر بگم این ” شب های” جناب آقای معتضد…

عذرخواهی مدیرکل موزه ملی برای آسیب دو شیء تاریخی

دانلود زاپیا برای کامپیوتر