نماینده سقز و بانه: بخشی از توفیقات دولت روحانی مرهون اقدامات وزیر بهداشت است

عبور از رودخانه جهانی
نماینده مردم سقز و بانه اجرای طرح تحول سلامت را از برجسته ترین دستاوردهای مجموعه وزارت بهداشت در دولت یازدهم ارزیابی کرده و گفت: با اجرای طرح تحول نظام سلامت که در کارزارهای انتخاباتی نیز مورد توجه جدی شخص روحانی و دولت برای کسب آرای عمومی بود، نگاه متفاوتی نسبت به این حوزه برای کسب رفاه عمومی، خصوصا در میان اقشار کم درآمد جامعه صورت گرفت که انصافا نباید از کنار آن به سادگی عبور کنیم.

عبور از رودخانه جهانی