تصاویر | لحظه ورود رئیس جمهور روحانی به اصفهان

عامل گرانی گوشت در فروشگاه های زنجیره‌ای
حسن روحانی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم در جریان سفرهای انتخاباتی خود وارد اصفهان شد.

عامل گرانی گوشت در فروشگاه های زنجیره‌ای