مرکل روابط آلمان و ترکیه را بغرنج توصیف کرد

عامل قتل کودک فریمانی بازداشت شد
ایسنا نوشت: مرکل سطح روابط کشورش با ترکیه را در مرحله‌ای بغرنج و دشوار ارزیابی کرد. وی همچنین برداشته شدن تحریم‌های روسیه را به نفع هر دو طرف روس و آلمانی دانست.

عامل قتل کودک فریمانی بازداشت شد