آس‌هایی که منصوریان در استقلال رو می‌کند

طرح ضیافت الهی در حال برگزاری است
استقلال بازهم اقدام به جذب بازیکن جوان می‌کند.

طرح ضیافت الهی در حال برگزاری است