گلایه از مهریه‌هایی که جوانان را به زندان می‌اندازد/ قانون چه می‌گوید؟

ضربات چاقوی زورگیران بر پهلوی مسافر سمند
مهریه زوجه، هنوز هم جوانان را به زندان می اندازد ولی قانون، راهکارهایی برای کاهش زندانی شدن شوهرها، مشخص کرده است.

ضربات چاقوی زورگیران بر پهلوی مسافر سمند